ศิลปะภาพวาดกับจินตนาการวัยเยาว์

ศิลปะเป็นสิ่งที่มีความสวยงามในตัวของมันเองอยู่แล้ว นอกจากความสวยงามแล้วสิ่งที่ได้จาการสร้างงานศิลปะก็มีประโยชน์อีกมากมายอย่างไม่น่าชื่อเพราะการทำงานศิลปะมักเป็นผลงานของผู้ที่สร้างโดยการใช้สมาธิที่สูงมากเลยทีเดียว เพื่อที่ให้งานศิลปะนั้นๆ ออกมาสวยงามตามจินตนาการตามต้องการไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพธรรมชาติต่างหรือภาพเสมือนก็ต้องใช้สมาธิในการวาดทั้งสิ้น และสำหรับผู้ที่เป็นศิลปินมืออาชีพนั้น จะเป็นผู้ที่มีสมาธิในการวาดและการดูภาพค่อนข้างสูงทั้งแสงที่ตกกระทบภาพที่จะเขียนอีกทั่งสีต่างๆ ก็มีความสำคัญที่ทำให้ผลงานออกมาดีทั้งสิ้น และสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการเขียนภาพคือการวางองค์ประกอบความสำคัญภายในภาพว่าเราจะเน้นจุดไหนให้เป็นจุดเด่นเพื่อสื่อให้ผู้ที่ดูภาพมองเห็นได้เด่นชัดมากที่สุดซึ่งขั้นตอนนี้การลงน้ำหนักภาพมีความสำคัญมากที่สุด จึงต้องมีการเน้นตัวเอกของภาพเป็นพิเศษส่วนใหญ่จะใช้กับงานที่เขียนเน้นสิ่งที่มีชีวิตเช่น คน และสัตว์ ต่างที่อยู่ตามธรรมชาติ

นอกจากการวาดฝึกสมาธิของศิลปินมืออาชีพแล้วการวาดภาพยังช่วยฝึกสมาธิของเด็กก่อวัยเรียนได้อีกด้วยซึ่งในสมัยนี้ได้มีแบบฝึกหัดให้เด็กได้ทำกันอย่างมากมายทั้งการใช้สีต่างๆ แต่ส่วนใหญ่เด็กเล็กมักจะใช้เป็นสีไม้เพราะมีความอันตรายค่อนข้างน้อยและเหมือนกับดินสอที่ใช้ในการเรียนอยู่แล้ว ซึ่งนอกจากจะไม่อันตรายแล้วยังเป็นการเสริมทักษะในการใช้ดินสอไปในตัวอีกด้วย ซึ่งถือเป็นวิธีที่ใช้ฝึกสมาธิเป็นอย่างดีรวมถึงยังฝึกให้เด็กได้ฝึกจิตรนาการจากการวาดภาพและระบายสีอีกด้วย นอกจากจะเป็นการสร้างศิลปะแล้วยังสร้างความเพลิดเพลินให้กับเด็กๆ อีกด้วยครับ