ตะวันจะรับขอบฟ้าล่องนภาไปกับภาพวาด 12 นักษัตร

ถามว่าภาพวาด12นักษัตรคืออะไรมันคือภาพวาด อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์  สัตว์ทั้ง12ตัวซึ่งมี

1.ปีชวด(หนูทิพย์) 2.ปีฉลู(วัวทิพย์) 3.ปีขาล(เสือทิพย์) 4.ปีเถาะ(กระต่าย) 5.ปีมะโรง(งูใหญ่ทิพย์) 6.ปีมะเส็ง(งูเล็กทิพย์) 7.ปีมะเมีย(ม้าทิพย์) 8.ปีมะแม(แพะทิพย์) 9.ปีวอก(ลิงทิพย์)10.ปีระกา(ไก่ทิพย์)11.ปีจอ(สุนัขทิพย์)12. ปีกุน(สุกรทิพย์)

ซึ่งภาพวาดทั้ง12ภาพนี้อาจารย์ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์  เป็นคนคิดภาพวาดพวกนี้ขึ้นมาเองมีแนวคิดว่าเกิดปีไหนก็ดีเหมือนกัน อ.เฉลิมชัย ได้พูดไว้แล้วภาพวาดที่ อ.เฉลิมชัย วาดมานั้นก็สื่อถึงเอกลักษณ์ออกมาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นภาพไหนก็แล้วแต่แต่ละภาพจะสื่ออกมาไม่เหมือนกันเช่น ภาพวาดปีชวด(หนูทิพย์)ก็จะสื่อแสดงออก ความต้องการความแข็งแกร่งความแข็งแรง ภาพปีฉลู(วัวทิพย์)จะแสดงออกถึงการมีอำนาจพลังที่แข็งแกร่งภาพปีขาล(เสือทิพย์)แสดงออกถึงความดูร้ายความโหดเหี้ยม ซึ่งแต่ละปีความหมายของภาพวาดที่ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ วาดนั้นจะมีความหมายไม่เหมือนกันเลยสักภาพเดียวโดยอาจารย์มีแนวคิดที่ว่าเปิดโลกกว้างสู่ล่องนภา โดย อาจารย์ได้วาดนี้ออกมาเป็นแนวลายเส้นตัวกนกซึ่งรายเส้นสื่อถึงความไปไทยโดยอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นรวงข้าวหรือจะเป็นหยอดหญ้าหรือว่าจะเป็นภาพวาดปีวอก(ลิงทิพย์)ซึ่งอาจารย์ก็ได้วาดภาพลิงหรือวานรในวรรณคดีไทยซึ่งเป็นตัวหนุมานที่หาวเป็นดาวเป็นเดือนซึ่งก็สื่อถึงความเป็นไทยอิกรูปแบบความเป็นศิลปะซึ่งตัวอาจารย์เองก็ได้ให้ภาพนี้เปิดวางขายที่สถานที่การจัดงานวาดภาพนิทรรศการ ซึ่งภาพวาดทั้งหมดนี้รายได้ทั้งหมดอาจารย์ได้เอาเงินเหล่านั้นมาทำบุญมอบถวายให้แก่เข้าเข้าบำรุงรักษาวัดต่อไปซึ่งทางวัดได้นำเงินเหล่านั้นมาสร้างโบสถ์สร้างศาลานั่งพักไว้ให้กับประชาชนที่เข้ามาร่วมทำบุญกับทางวัดและอาจารย์เองก็ยังช่วยออกแบบโครงสร้างวัดออกด้วยซึ่งภาพวาดของอาจารย์นั้นไม่ได้มีแค่12นักษัตรยังมีรูปภาพวาดเขาดอยตุงภาพวาดทะเลหมอกภาพวาดทะเลฝนอิกซึ่งผลงานภาพวาดของอาจารย์ก็ไม่ได้มีแค่นี้ภาพวาดยังมีอยู่ที่หอศิลปะอิกมามายซึ่งภาพวาด12นักษัตรตอนสุดท้ายได้มีบุคลผู้ชื่นชอบภาพวาดของ12นักษัตรเลยได้รวบรวมซื้อภาพทั้งหมดคืนมาแล้วนำมาเก็บไว้ที่หอศิลปะเก็บไว้เป็นผลงานให้นิสิตนึกศึกษาเก็บไว้เป็นแนวทางสื่อการเรียนการสอนอิกต่อไป