ศิลปะกับการใช้เพียงดินสอก็สามารถทำให้เกิดมิติได้

ถ้านึกถึงภาพวาโคนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงภาพที่สมบูรณ์แบบและสวยงามกันทั้งนั้นด้วยองค์ประกอบของภาพที่เห็นไม่ว่าจะเป็นสีและการให้แสงและเงาของสีต่างๆก็มีความหมายซึ่งสารถทำให้ภาพเหล่านั้นมีมิติขึ้นมาได้โดยหารู้ไม่ว่าภาพที่มีมิติก็สามารถวาดโดยใช้เพียงแค่ดินสออย่างเดียวได้เช่นกันโดยขั้นตอนก็จะมีรายละเอียดต่างๆ ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควร โดยการใช้สินสอวาดภาพให้เกิดเป็นมิตินั้นจะต้องใช้จินตนาการในการวาดสูงอยู่พอสมควรเพราะการที่ไม่ได้ใช้สี ก่อนอื่นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือการร่างภาพซึ่งการร่างภาพนั้นจะเป็นลากเส้นเพื่อกำหนดเพียงรูปทรงตามที่เราเห็นแค่เป็นรูปร่างโดยที่การรางภาพนั้นเราไม่ต้องการเงาที่ชัดเจนจึงควรร่างเพียงน้ำหนักที่น้อยหรือเบานั้นเองเพื่อง่าต่อการแก้ไข เมื่อได้รูปทรงแล้วเราก็เริ่มลงน้ำหนักที่เส้นให้หนาจนเห็นเป็นรูปร่างที่ชัดเจนซึ่งในจุดนี้จะไม่มีการลบหรือแก้ไขรูปกล่าวคือเป็นรูปทรงที่ต้องการแล้ว และเมื่อเราได้รูปทรงที่พอใจแล้วเราก็จะมาเริ่มลงลายละเอียดต่างๆ ในภาพซึ่งในขั้นตอนนี้เป็นเพียงขั้นตอนที่ทำให้เห็นรูปภาพให้ชัดขึ้นเพียงเท่านั้น ขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากซึ่งทำให้ภาพดุมีมิติขึ้นมาได้คือการลงแสงและเงาให้กับภาพที่วาดโดยการลงแสงและเงานี้จะทำให้ภาพมีมิติขึ้นมาได้อย่างชัดเจนโดยมีสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในขั้นตอนนี้คือทิศทางของแสงและเงาที่เข้ามาตกกระทบกับสิ่งของที่เรากำลังวาดอยู่ในขณะนั้น ซึ่งจะมีลักษณะของแสงที่ตกกระทบคือทางด้านที่สีแสงที่เข้ามาจะแรเงาด้วยสีที่จากหรืออาจจะปล่อยขาวเลยก็ได้โดยจะไล่แสงตามความเข้มของการลงเงาและส่วนทีเป็นเงาก็จะใช้สีที่เข้มไปเลย ตามภาพที่เรามองเห็นซึ่งการที่เราจะสามารถวาดออกมาได้ดีหรือแย่นั้นก็จะขึ้นอยู่กับการฝึกฝนในการลงน้ำหนักและการดูแสงเงาของเราเองครับ