ศิลปะกับมิติของภาพสวยงาม

ศิลปะการวาดภาพในทุกวันนี้มีการพัฒนาจากนักวาดใหม่ๆมากมายโดยมีความคิดสร้างสรรค์ไม่เหมือนกันตามความชอบและความถนัดกับบุคลนั้นๆบางคนชอบวาดภาพที่มาจากความรู้สึกซึ่งในภาพอาจจะเป็นรูปคนหรืออาจจะไม่มีความหมายก็ได้ซึ่งผู้เขียนภาพแล้วนี้ต้องใช้จินตนาการในการเขียนภาพาที่ค่อนข้างสูงเพราะไม่มีตัวอย่างให้ดู แต่บางคนมีความถนัดในการเขียนภาพเหมือนซึ่งไม่ต้องใช้จินตนาการในการเขียนภาพมากนักแต่ต้องใช้จินตนาการในการลงแสงและให้สมจริงเป็นพิเศษโดยรูปแบบจะไม่ตายตัวซึ่งทุกคนก็จะมีเอกรักษ์เฉพาะตัวแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ที่เคยเจอมาทั้งกับตัวเองและการเรียนอยู่ในแหล่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการเขียนภาพการลงแสงและเงาก็สามารถเรียนรู้กันได้โดยไม่ยากนัก

เทคนิคการวาดภาพในทุกวันนี้ได้มีการพัฒนาอย่างมากโดยมีการวาดภาพแนวใหม่เกิดขึ้น ภาพชนิดนี้จะผสมผสานระหว่างการลงเงาและการลงสีเพื่อที่จะทำให้ภาพเกิดมิติที่ชัดเจนโดยจะทำให้รูปภาพนั้นจะมีมิติลอยออกมาจากกระดาษเช่นรูปภาพที่วาดเหมือนมือคนกับลังหยิบสิ่งที่อยู่ในรูปออกมาโดยภาพนี้จะวาดและลงสีให้ส่วนของนิ้วมือเป็นสีเสมือนนิ้วมือคนจริงๆ ที่กำลังหยิบสิ่งที่อยู่ในรูปภาพในรูปภาพอีกทีซึ่งจะวาดองประกอบของภาพข้างในเป็นการใช้เงาทั้งหมดโดยไม่มีการลงสีเพื่อให้เกิดความแตกต่างและเมื่อถ่ายรูปรูปนี้ออกมาก็จะเสมือนว่ามีคนจริงๆกับลังหยิบของออกมาจริงๆ และยังมีอีกแนวที่กำลังนิยมตามห้างสรรสินค้าต่างที่ทีวาดรูปเสมือนว่าพื้นที่เรียบๆ มีหลุมอยู่โดนการเล่นแสงและเงาเป็นที่สนใจของผู้ที่มาท่องเทียวได้ถ่ายรูปและทำท่าทางตามสถานที่นั้นๆ ซึ่งภาพแนวแนวเป็นที่น่าสนใจของผู้ที่ชมภาพตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอจนต้องเรียกให้ผู้ที่อยู่ข้างๆ ดูเสมอ จึงไม่แปลกที่จะเป็นที่นิยมของเหล่านักวาดภาพอย่างรวดเร็ว