งานศิลปะมีความแตกต่างกันอย่างไร ระหว่าง ไทยกับต่างประเทศ

งานศิลปะ จัดเป็นงานสร้างสรรค์ของมนุษย์ประเภทหนึ่ง ซึ่งมีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ งานศิลปะถูกสร้างขึ้นมา จากความเชื่อทางด้านศาสนา, วัฒนธรรม, ประเพณี รวมทั้งวิถีชีวิตของมนุษย์ในประเทศนั้นๆ  แน่นอนว่าศิลปะในประเทศไทยของเราก็มีความโดดเด่นในแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นจึงมีความแตกต่างจากศิลปะในต่างประเทศในหลายๆด้าน สำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้อ่านไปทำความรู้จักกับความแตกต่างของงานศิลปะไทยกับงานศิลปะจากต่างประเทศกันค่ะ ศิลปะไทย ในอดีตการสร้างสรรค์งานศิลปะของชาวไทย มีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม โดยมีความโดดเด่นเฉพาะตัว ทั้งในเรื่องของลายเส้นและการใช้สี ที่เรียกว่า Thai Tone สามารถแบ่งงานศิลปะออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆได้แก่ งานวิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์

Read more

ศิลปะมีชื่อระดับโลก ที่มีข้อความลับซ่อนอยู่

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่รักในงานศิลปะ ชอบเสาะหาเสพซึ้งเกี่ยวกับเรื่องราวทางศิลปะต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ชอบการค้นหาสัญลักษณ์ที่แอบซ่อนอยู่ ตลอดจนรหัสลับซึ่งแฝงอยู่ในงานทั้งหลายที่เป็นผลงานศิลปะ ซึ่งปลุกอารมณ์ทำให้คุณเกิดความรู้สึกสนใจ อยากชมผลงานศิลปะเยอะๆเพื่อค้นหาความลับ วันนี้เราจึงได้นำผลงานศิลปะที่มีความน่าสนใจมากฝากกัน งานศิลปะกับรหัสลับ ภาพ The fresco ศิลปิน Giotto สำหรับภาพนี้สามารถเข้าชมได้ ณ มหาวิหาร St Francis เมือง Assisi เป็นภาพที่แนบเนียนมากๆเพราะมีใบหน้าหันข้างถูกซ่อนไว้ในหมู่เมฆสีขาว ถ้ามองผ่านๆล่ะก็จะดูเหมือนเมฆธรรมดาทั่วไป ภาพนี้ได้รับการค้นพบในปี ค.ศ.

Read more

การเปลี่ยนแปลงของจิตรกรรมไทยร่วมสมัย

การเจริญเติบโตของจิตรกรรมไทยร่วมสมัย มีการพัฒนาควบคู่ไปพร้อมกับความเจริญของสังคมมนุษย์ ตลอดจนวิวัฒนาการในด้านต่างๆ ซึ่งอยู่รอบตัวมนุษย์ ทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้ไม่เคยหยุดเปลี่ยนแปลง ถ้าไม่ก้าวไปข้างหน้า ก็ถอยหลัง เพราะฉะนั้นถ้าวัฒนธรรมในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามครรลองของธรรมชาติ เพราะฉะนั้นงานจิตรกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ย่อมได้รับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นเดียวกัน จิตรกรรมไทยร่วมสมัย งานศิลปะที่เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลง โดยการแสดงออกทางด้านงานจิตรกรรมร่วมสมัยในประเทศไทย ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องนี้ ได้รับอิทธิพลจากงานศิลปะ ในระดับสากล หากแต่ก็ถึงกระนั้นก็ยังแอบแฝงไปด้วยความคิดที่เป็นอิสระ ปราศจากความผูกพันที่มีต่อสิ่งใด อันแสดงให้เห็นถึงแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทย ทำให้จิตรกรได้แสดงความคิดของตนเองมาในทางสร้างสรรค์ ภายใต้แนวใหม่ ก่อให้เกิดเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ที่เหมาะสม ต่อแนวคิดของแต่ละบุคคล หากแต่อย่างไรก็ตามในบางกรณี

Read more

ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย มี 3 ประเภท แบ่งออกดังนี้

ถ้าย้อนศึกษาถึงเรื่องประวัติศาสตร์ความเป็นมาของศิลปะไทย สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่… 1.จิตรกรรมไทย 2.ประติมากรรมไทย 3.สถาปัตยกรรมไทย 1. จิตรกรรมไทย คือ ภาพเขียนซึ่งมีเอกลักษณ์ตามแบบอย่างของไทย โดยมีความแตกต่างแปลกแยก จากศิลปะของประเทศอื่นอย่างชัดเจน มีลายไทย เป็นองค์ประกอบ ซึ่งหยิบนำรูปร่างมาจากธรรมชาติมาเป็นส่วนประกอบ เช่น ลายกนก, ลายประจำยาม, ลายเครือเถา เป็นต้น รวมทั้งรูปที่มาจากความเชื่อ เช่น

Read more

ประวัติของ ‘ถวัลย์ ดัชนี’ จิตรกรระดับชาติ

‘ดร. ถวัลย์ ดัชนี’ ท่านเป็นจิตรกรชื่อดัง เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องจากผู้ศรัทธาในฝีมือทั่วฟ้าเมืองไทย ท่านได้รับฐานะให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ในปี พ.ศ. 2544 ท่านเกิดที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นคนเชียงรายโดยแท้

Read more

ประวัติของ ‘จักรพันธุ์ โปษยกฤต’ จิตรกรระดับชาติ

‘จักรพันธุ์ โปษยกฤต’ ท่านเป็นชาวกรุงเทพมหานครโดยกำเนิด ท่านได้เข้าศึกษา ณ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เมื่อจบการศึกษาท่านจึงเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ‘จักรพันธุ์ โปษยกฤต’ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์

Read more

ผลงานของ ฟรานซิส เบคอน มีอะไรบ้าง

ฟรานซิส เบคอน (Francis Bacon) ชื่อเต็มคือ ฟรานซิส เบคอน ไวส์เคานท์เซนต์อัลบัน (Francis Bacon, Viscount Saint Alban) เป็นเสนาบดีของอังกฤษ ทนายความ นักปรัชญา เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านวรรณกรรม

Read more

ผลงานของ กุสต์ เรอนัวร์ มีอะไรบ้าง

กุสต์ เรอนัวร์  (Pierre-Auguste Renoir) เป็นศิลปินชาวฝรั่งเศสผู้มีบทบาทสำคัญของการพัฒนาศิลปะสไตล์อิมเพรสชั่นนิสม์ ผลงานของเรอนัวร์เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะภาพวาดที่มีเอกลักษณะเฉพาะตัว

Read more