ศิลปะกับภาพวาดที่สามารถแสดงความรู้สึก

การที่คนเราจะวาดศิลปินจะวาดภาพออกมาได้นั้นต้องอาศัยแรงบันดาลใจในการทำงานเป็นอย่างสูงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอารมณ์และความรู้สึกในการวาดด้วย โดยศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลกการควบคุมอารมณ์และความรู้สึกรวมถึงสมาธิเป็นสิ่งสำคัญมากขึงนั้นที่ว่าถ้าไม่มีอารมณ์เกี่ยวกับภาพในขณะที่ตนกำลังวาดถึงกับต้องหยุดวาดกลางครันไปดื้อๆ เลยทีเดียวซึ่งจะมีปัจจัยในการทำลายสมาธิหลายประการส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความคิดซะส่วนใหญ่แต่สำหรับคนธรรมดาแล้วการวาดภาพๆหนึ่งสามารถสังเกตถึงความรู้สึกในขณะนั้นได้ง่ายซึ่งถาลองเอาภาพเดิมให้คนเดียวกันเขียนสัก 3  วันวันละภาพผลงานที่ออกมาจะมีความแตกต่างทั้งลายละเอียดและแสงเงานั่นเองโดยจะเห็นได้ชัดเจนกล่าวคือเมื่อคนเรามีอารมณ์ที่ดีจิตใจไม่มีความกังวลกับเรื่องใดๆ ทั้งสิ้น สมาธิการจะจดจ่อยู่เพียงกับการวาดรู้ในขณะนั้นทำให้เกิดสมาธิในการวาดรูปสูงผลงานที่ออกมาจึงออกมาดีตามไปด้วย ส่วนวันที่ผลงานออกมาแย่เราก็สามารถสังเกตอารมณ์ของผู้เขียนผ่านภาพที่เขาเขียนโดยเปรียบเทียบรายละเอียดกับภาพของเค้าที่เขียนคนละวันกันเองได้เลยแต่ไม่ใช่เพียงความสวยงามเท่านั้นการวาดภาพยังสื่อถึงอุปนิสัยและความชอบของคนๆนั้นได้อีกด้วยสำหรับคนที่ชอบธรรมชาติมักจะเป็นคนใจเย็นโดยส่วนใหญ่คนประเภทนี้จะวาดภาพวิวที่มีรายละเอียดสูงและเล่นแสงเงาเยอะโดยภาพที่เขียนจะใช้เวลาเขียนค่อนข้างนานหลายวันหรือบางภาพอาจเป็นเดือนโดยจะค่อยๆ เขียนทีละนิด ซึ่งจะใช้การเขียนภาพเป็นการพักผ่อนไปในตัวซึ่งสื่อถึงความสุขุมใจเย็นของผู้เขียนเป็นอย่างมากส่วนใหญ่ผู้ที่เขียนภาพแนวนี้จะเป็นคนที่มีอายุพอสมควร เห็นมั้ยหละครับว่าซึ่งไม่ว่าจะเขียนรูปแนวไหนผลงานก็สามรถแสดงถึงความรู้สึกของผู้เขียนผ่านทางภาพวาดออกมาได้ครับ