ศิลปะภาพวาดกับการเป็นตัวแทนสื่อความหมาย

ศิลปะในทุกวันนี้มีมีความหลากหลายในการสร้างผลงานเป็นอย่างมาทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับองประกอบที่ต่างกันไปทั้งวิถีการดำรงชีวิตแม้แต่อากาศก็เป็นส่วนสำคัญของความนิยมของสิ่งต่างๆ การวาดภาพก็เช่นกันโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเริ้มต้อนด้วยการใช้ดินสอบร่างแบบเพื่อให้เป็นรูปทรงตามที่ต้องการเสียก่อนและเมื่อแน่ใจแล้วค่อยๆ ลงน้ำหนักของเส้นให้ชัดเจนโดยขั้นแรกที่ตองลงน้ำหนักเบาๆก็เพราะว่าเราสามารถแก้ไขในส่วนๆนั้นได้นั่นเอง ต่อจากาสองขั้นตอนแรกแล้วก็มาถึงขั้นตอนการลงสีซึ่งประเทศที่มีอากาศหนาวนั้นนิยมใช้สีน้ำหรือน้ำมันเพราะลักษณะของสีนั้นเมื่อโดนอากาศที่หนาวมันสามารถแห้งโดยใช้เวลาอันสั้นนั่นเองซึ่งยุคและสมัยก็มีส่วนถึงความนิยมของการใช้อุปกรณ์ในการวาดเหล่านี้ด้วยเช่นกัน โดยรูปภาพสมัยก่อนที่มีผู้เก็บสะสมนั้นส่วนใหญ่ได้รับความนิยมในการใช้สีน้ำมันเป็นอย่างมากเพราะในสมัยนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนั่นเอง

ซึ่งในปัจจุบันนี้ศิลปะไม่ได้มีไว้เพื่อดูเพื่อความสวยงามอีกต่อไปยังสามารถสื่อถึงความหมายได้หลายอย่างทั่งทางการเสียดสีสังคมก็ได้มีการใช้ศิลปะภาพวาดเข้ามาใช้เพื่อสื่อความหมายอีกด้วยเพราะการที่ภาพวาดเป็นสิ่งที่สามารถดูและทำความเข้าใจกับมันได้ง่ายภายในครั้งแรกที่เห็นโดยไม่ต้องมีคำบรรยายนี้เองจึงเป็นที่นิยมในการใช้ภาพวาดในการสื่อความหมายนี้ นอกจากจะสื่อความหมายทางด้านสังคมแล้วยังสามารถวาดเพี่อเป็นการเชิญชวนให้ทำกิจกรรมต่างหรือในการท่องเที่ยวก็นิยมใช้ภาพวาดในการนำเสนอสถานที่ต่างๆได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจเลยที่เดียว หรือแม้แต่ในการทำการค้าเองก็เช่นกัน ยังเป็นที่นิยมในการนำเสนอสินค้าด้วยภาพวาดมากมายซึ่งความแตกต่างระว่างภาพวาดกับภาพถ่ายและสิ่งที่ได้รับในการมองภาพที่ภาพทั้งสองที่ต่างกันนั่นเองจึงทำให้ภาพวาดได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบัน