ผลงานของ ฟรานซิส เบคอน มีอะไรบ้าง

ฟรานซิส เบคอน (Francis Bacon) ชื่อเต็มคือ ฟรานซิส เบคอน ไวส์เคานท์เซนต์อัลบัน (Francis Bacon, Viscount Saint Alban) เป็นเสนาบดีของอังกฤษ ทนายความ นักปรัชญา เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านวรรณกรรม มีความรู้ภูมิปัญญาทางโลกที่เฉียบคม ถึงแม้ว่าอาชีพทางการเมืองของเขาจบลงอย่างไม่สวย ในด้านผลงานของเขายังคงมีอิทธิพลอย่างมากจน แถมยังถูกเรียกข่านว่าเป็นผู้สร้างประสบการณ์นิยม (empiricism) ผลงานของเขาเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในด้านวิทยาศาสตร์

Francis-Bacon

ผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์

หนึ่งในผลงานที่สำคัญสุดของเบคอนคือ “History of Life and Death” เป็นบทความเกี่ยวกับยาโดยมีการสังเกตทางธรรมชาติเพื่อการทดลองในการยืดอายุขัยของมนุษย์ เขาได้เป็นผู้สร้างความหวังในวงการแพทย์เพื่อที่จะหาสิ่งที่สามารถต่ออายุของมนุษย์ไปได้อีกช่วงหนึ่ง เบคอนยังบอกไว้อีกว่า “”ชีวิตของมนุษย์ไม่ได้มีอะไรนอกจากมวล ความบาป และความเศร้าโศก” ตลอดการทำงานเบคอนมักจะพยายามหาเหตุของการเสื่อมสภาพของร่างกาย รวมถึงการชราภาพ มีการทดลองเพื่อค้นหาการเยียวยาที่เป็นไปได้ในการยืดอายุและชะลอกระบวนการเสื่อมของร่างกาย

งานทางศาสนาและวรรณกรรม

ในปี ค.ศ. 1623 เบคอนแสดงอุดมคติของเขาในหนังสือ “New Atlantis” เปิดตัวในปี ค.ศ. 1627 นี่คือการสร้างดินแดนในอุดมคติของเขาที่เต็มไปด้วย ความเอื้ออาทร ความงดงาม ความกตัญญู จิตวิญญาณของประชาชนเป็นคุณสมบัติทั่วไปของชาว” เบนซาเลม” ซึ่งมีคำที่มีความหมายว่า “บุตรแห่งสันติภาพ” เห็นได้ชัดว่ามีความคล้ายคลึงกับ “เบธเลเฮม” (บ้านเกิดของพระเยซู) และถูกเรียกว่า “ดินแดนลับแล” ในหน้าสุดท้ายของงานเขียน ในงานแนวยูโทเปียนี้ที่เขียนในรูปแบบวรรณกรรม โดยมีกลุ่มชาวยุโรปเดินทางไปทางตะวันตกจากเปรูทางเรือ หลังจากประสบกับลมแรงในทะเลด้วยความกลัวตายจึงยกมือขอความเมตตาจากพระเจ้า หลังจากผ่านเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้น ลูกเรือสามารถเดินทางมาถึงเกาะเบนซาเลม พวกเขาพบกับเมืองรุ่งเรือง มีการปกครองที่ดี โดยได้รับการช่วยเหลือจากชาวเมืองเป็นอย่างดี betflix บาคาร่า

งานด้านกฎหมาย

นอกจากผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ วรรณกรรม การเมืองแล้ว เบคอนก็เป็นนักกฎหมายมืออาชีพอีกด้วย เขาเป็นผู้ปฏิรูปกฎหมายอังกฤษ งานกฎหมายของเขาได้รับการพิจารณาว่าเป็นไปตามหลักการที่ควรมี ได้รับอิทธิพลจากสมาชิกสภานิติบัญญัติเช่นซิเซโร (Cicero), จัสติเนียน (Justinian) โดยได้ให้ความหมายเอาไว้ว่า เพื่อปกป้องคนจากความตาย เพื่อจัดการทรัพย์สินของและที่ดิน เพื่อปกป้องรักษาชื่อเสียงจากความอัปยศ นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่พยายามมอบความรู้ให้กับประชาชนด้วยการออกไปพูดต่อสาธารณะว่า “กฎหมายมีขึ้นเพื่อปกป้องคนที่ไม่มีความผิด ดังนั้นทุกคนควรมีความรู้ทางกฎหมาย เราจะทำให้มันเข้าใจได้ง่าย เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกฎหมายได้”