ศิลปวัฒนธรรมที่มีความสำคัญกับคนรุ่นหลัง

ศิลปะ เป็นคำสั้นๆที่วสามารถสื่อถึงสิ่งต่างที่อยู่รอบตัวเราทั้งในการดำรงชีวิตหรือเป็นประเพณีก็ถือเป็นศิลปะทางวัฒนะธรรม

Read more

อาจารย์เฉลิมชัยกับศิลปินตัวอย่างที่ควรศึกษา

การที่คนเราจะทำงานศิลปะสักชินให้นั้นนอกจากมีพรสวรรณแล้วการฝึกฝนก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะงานศิลปะนั้นมีอยู่มากมายซึ่งเทคนิค

Read more