ศิลปะของประเทศไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก

ตะวันจะรับขอบฟ้าล่องนภาไปกับภาพวาด 12 นักษัตร          สังคมมากมายกับภาพแห่งความตาย Massacre of the innocents          นิทรรศการ แห่งสุขกับสีน้ำที่อยากให้ทุกคนสัมผัส          ศิลปะภาพวาดแห่งแผ่นดิน Bal au monlin de la Galette          ความหน้าหลงใหลในคราบเมรี          ศิลปะกับภาพวาดที่สามรถแสดงความรู้สึก           ศิลปะกับมิติของภาพสวยงาม           ความสำคัญของภาพวาดประกอบฉาก          ศิลปะกับการใช้เพียงดินสอก็สามารถทำให้เกิดมิติได้           ทรายกับศิลปะภาพวาดแนวใหม่          ความแตกต่างของงานวาดภาพ          ศิลปะการวาดภาพวิวเพื่อความสวยงาม          การใช้นิ้ววาดรูปกับศิลปะแนวใหม่            อาจารย์เฉลิมชัยกับศิลปินตัวอย่างที่ควรศึกษา          ศิลปะภาพวาดกับจินตนาการวัยเยาว์           ศิลปวัฒนธรรมที่มีความสำคัญกับคนรุ่นหลัง           รูปภาพที่ผ่อนคลายหลังการทำงานหนัก           ภาพวาดกับราคาที่คาดไม่ถึง            ศิลปะภาพวาดกับการเป็นตัวแทนสื่อความหมาย            กราฟฟิตี้ศิลปะฝาผนังแนวใหม่ที่น่าค้นหา    
ถามว่าภาพวาด12นักษัตรคืออะไรมันคือภาพวาด อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์  สัตว์ทั้ง12ตัวซึ่งมี
1.ปีชวด(หนูทิพย์) 2.ปีฉลู(วัวทิพย์) 3.ปีขาล(เสือทิพย์) 4.ปีเถาะ(กระต่าย) 5.ปีมะโรง(งูใหญ่ทิพย์) 6.ปีมะเส็ง(งูเล็กทิพย์) 7.ปีมะเมีย(ม้าทิพย์) 8.ปีมะแม(แพะทิพย์) 9.ปีวอก(ลิงทิพย์)10.ปีระกา(ไก่ทิพย์)11.ปีจอ(สุนัขทิพย์)12. ปีกุน(สุกรทิพย์)
ซึ่งภาพวาดทั้ง12ภาพนี้อาจารย์ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์  เป็นคนคิดภาพวาดพวกนี้ขึ้นมาเองมีแนวคิดว่าเกิดปีไหนก็ดีเหมือนกัน อ.เฉลิมชัย ได้พูดไว้แล้วภาพวาดที่ อ.เฉลิมชัย วาดมานั้นก็สื่อถึงเอกลักษณ์ออกมาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นภาพไหนก็แล้วแต่แต่ละภาพจะสื่ออกมาไม่เหมือนกันเช่น ภาพวาดปีชวด(หนูทิพย์)ก็จะสื่อแสดงออก ความต้องการความแข็งแกร่งความแข็งแรง ภาพปีฉลู(วัวทิพย์)จะแสดงออกถึงการมีอำนาจพลังที่แข็งแกร่งภาพปีขาล(เสือทิพย์)แสดงออกถึงความดูร้ายความโหดเหี้ยม ซึ่งแต่ละปีความหมายของภาพวาดที่ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ วาดนั้นจะมีความหมายไม่เหมือนกันเลยสักภาพเดียวโดยอาจารย์มีแนวคิดที่ว่าเปิดโลกกว้างสู่ล่องนภา โดย อาจารย์ได้วาดนี้ออกมาเป็นแนวลายเส้นตัวกนกซึ่งรายเส้นสื่อถึงความไปไทยโดยอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นรวงข้าวหรือจะเป็นหยอดหญ้าหรือว่าจะเป็นภาพวาดปีวอก(ลิงทิพย์)ซึ่งอาจารย์ก็ได้วาดภาพลิงหรือวานรในวรรณคดีไทยซึ่งเป็นตัวหนุมานที่หาวเป็นดาวเป็นเดือนซึ่งก็สื่อถึงความเป็นไทยอิกรูปแบบความเป็นศิลปะซึ่งตัวอาจารย์เองก็ได้ให้ภาพนี้เปิดวางขายที่สถานที่การจัดงานวาดภาพนิทรรศการ ซึ่งภาพวาดทั้งหมดนี้รายได้ทั้งหมดอาจารย์ได้เอาเงินเหล่านั้นมาทำบุญมอบถวายให้แก่เข้าเข้าบำรุงรักษาวัดต่อไปซึ่งทางวัดได้นำเงินเหล่านั้นมาสร้างโบสถ์สร้างศาลานั่งพักไว้ให้กับประชาชนที่เข้ามาร่วมทำบุญกับทางวัดและอาจารย์เองก็ยังช่วยออกแบบโครงสร้างวัดออกด้วยซึ่งภาพวาดของอาจารย์นั้นไม่ได้มีแค่12นักษัตรยังมีรูปภาพวาดเขาดอยตุงภาพวาดทะเลหมอกภาพวาดทะเลฝนอิกซึ่งผลงานภาพวาดของอาจารย์ก็ไม่ได้มีแค่นี้ภาพวาดยังมีอยู่ที่หอศิลปะอิกมามายซึ่งภาพวาด12นักษัตรตอนสุดท้ายได้มีบุคลผู้ชื่นชอบภาพวาดของ12นักษัตรเลยได้รวบรวมซื้อภาพทั้งหมดคืนมาแล้วนำมาเก็บไว้ที่หอศิลปะเก็บไว้เป็นผลงานให้นิสิตนึกศึกษาเก็บไว้เป็นแนวทางสื่อการเรียนการสอนอิกต่อไป

ตะวันจะลับขอบฟ้าล่องนภาไปกับภาพวาด 12 นักษัตร