ศิลปะของประเทศไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก

ตะวันจะรับขอบฟ้าล่องนภาไปกับภาพวาด 12 นักษัตร          สังคมมากมายกับภาพแห่งความตาย Massacre of the innocents          นิทรรศการ แห่งสุขกับสีน้ำที่อยากให้ทุกคนสัมผัส          ศิลปะภาพวาดแห่งแผ่นดิน Bal au monlin de la Galette          ความหน้าหลงใหลในคราบเมรี          ศิลปะกับภาพวาดที่สามรถแสดงความรู้สึก           ศิลปะกับมิติของภาพสวยงาม           ความสำคัญของภาพวาดประกอบฉาก          ศิลปะกับการใช้เพียงดินสอก็สามารถทำให้เกิดมิติได้           ทรายกับศิลปะภาพวาดแนวใหม่          ความแตกต่างของงานวาดภาพ          ศิลปะการวาดภาพวิวเพื่อความสวยงาม          การใช้นิ้ววาดรูปกับศิลปะแนวใหม่            อาจารย์เฉลิมชัยกับศิลปินตัวอย่างที่ควรศึกษา          ศิลปะภาพวาดกับจินตนาการวัยเยาว์           ศิลปวัฒนธรรมที่มีความสำคัญกับคนรุ่นหลัง           รูปภาพที่ผ่อนคลายหลังการทำงานหนัก           ภาพวาดกับราคาที่คาดไม่ถึง            ศิลปะภาพวาดกับการเป็นตัวแทนสื่อความหมาย            กราฟฟิตี้ศิลปะฝาผนังแนวใหม่ที่น่าค้นหา    
ภาพวาดของแต่ละยุคแต่ละสมัยล้วนมีความสวยงามในตัวของมันทั้งสินซึ่งความสวยงาอาจจะแตกต่างกันออกไปตามเทคโนโลยีในการผลิตสิ่งที่นำมาใช้การเขียนภาพนั้นๆ นอกจากอุปกรณ์ในการวาดภาพตัวของศิลปินเองก็ต้องมีจินตนาการที่ดีอีกด้วยโดยที่ทั้งสองส่วนต้องมีความสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลาผลงานที่ออกมาถึงจะออกมาดีทั้งการใช้อุปกรณ์ในการทำก็เช่นกันล้วนแล้วเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งซึ่งก่อนที่เราจะนำสิ่งๆนั้นมาใช้ในงานศิลปะของเราเราต้องมีความรู้ความชำนานในการใช้เสียก่อนเพื่อนไม่ให้งานของเราเกินข้อผิดพลาดในกาสร้างงานและสามารถสร้างงานได้ตามที่เราต้องการอ่างเช่นการวาดภาพต่างๆ เราควรรู้ถึงประโยชน์ของอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งคุณสมบัตรของสร้างมาเพื่อการทำงานศิลปะในดานนั้นอยู่แล้วอย่างเช่าดินสอธรรมดาคุณสมบัตรของมันก็คือสามรถร่างภาพและลบเพื่อแก้ไขงานได้ง่าย จึงมีประโยชน์ในการร่างภาพในขั้นแรกอย่างมากโดยดินสอก็ยังมีให้ราเลือกใช้หลายประเภทเช่นกันอย่างดินสอ 2 บี ซึ่งลักษณะของมันคือการที่มีสีของดินสอที่เข้มจึงนิยมใช้ในการวาดภาพแบบแรเงานั่นเอง แต่สำหรับภาพที่ต้องการใช้สีต่างๆ สิ่งที่ต้องคำนึงคือลักษณะของภาพและสีที่ใช้ต้องมีวามสมดุลกัน การวาดภาพในทุกวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงการใช้ดินสอหรือภูกันในการสร้างผลงานอีกต่อไป ด้วยการมีความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์เรานี่เองศิลปะภาพวาดต่างๆ จึงเกิดขึ้นมาอย่างมากมาย โดยมีศิลปะการวาดภาพอยู่ปะเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมและเป็นที่สนใจของวัยรุ่นสมัยนี้กันมากคือการสรางภาพจากการพ่นสีถือเป็นศิลปะแนวใหม่ที่สามารถใช้เพื่อความบันเทิงโดยได้รับความนิยมจากกลุ่มที่ชอบฟังเพลงแนว Hip Hop เป็นอย่างสูงโดยสามารถสร้างภาพได้สวยงามกว่าที่เราคิดอย่างมากมายซึ่งเทคนิคการวาดภาพประเภทนี้อยู่ที่การใช้อุปกรณ์ให้ถูกต้องกับช่วงเวลาในการวาดภาพนั้นๆเพราะหารพ้นสีเพื่อให้เกิดภาพนั้นมีอุปกรณ์ในการสร้างภาพๆ หนึ่งเยอะกว่าการวาดภาพแนวอื่นจึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์เยอะตามไปด้วยนอกจากอุปกรณ์แล้วสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้น้ำหนักมือนั่นเอง ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการสร้างงานศิลปะแนวนี้เลยทีเดียว

กราฟฟิตี้ศิลปะฝาผนังแนวใหม่ที่น่าค้นหา