ศิลปะของประเทศไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก

ตะวันจะรับขอบฟ้าล่องนภาไปกับภาพวาด 12 นักษัตร          สังคมมากมายกับภาพแห่งความตาย Massacre of the innocents          นิทรรศการ แห่งสุขกับสีน้ำที่อยากให้ทุกคนสัมผัส          ศิลปะภาพวาดแห่งแผ่นดิน Bal au monlin de la Galette          ความหน้าหลงใหลในคราบเมรี          ศิลปะกับภาพวาดที่สามรถแสดงความรู้สึก           ศิลปะกับมิติของภาพสวยงาม           ความสำคัญของภาพวาดประกอบฉาก          ศิลปะกับการใช้เพียงดินสอก็สามารถทำให้เกิดมิติได้           ทรายกับศิลปะภาพวาดแนวใหม่          ความแตกต่างของงานวาดภาพ          ศิลปะการวาดภาพวิวเพื่อความสวยงาม          การใช้นิ้ววาดรูปกับศิลปะแนวใหม่            อาจารย์เฉลิมชัยกับศิลปินตัวอย่างที่ควรศึกษา          ศิลปะภาพวาดกับจินตนาการวัยเยาว์           ศิลปวัฒนธรรมที่มีความสำคัญกับคนรุ่นหลัง           รูปภาพที่ผ่อนคลายหลังการทำงานหนัก           ภาพวาดกับราคาที่คาดไม่ถึง            ศิลปะภาพวาดกับการเป็นตัวแทนสื่อความหมาย            กราฟฟิตี้ศิลปะฝาผนังแนวใหม่ที่น่าค้นหา    
ศิลปะในปัจจุบันมีอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพทั้งแบบการใช้สีและแรเงาก็ถือเป็นความสวยงามทางศิลปะของคนทั่วไปแทบทั้งสิ้นซึ่งศิลปะไม่ได้เพียงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพียงเท่านั้นแต่ยังหมายถึงสิ่งต่างๆ รอบตัวเราอีกด้วย โดยมนุษย์เราเองยังไม่รู้ตัวว่าสามารถสร้างศิลปะได้ตลอดเวลา ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งถ้าจะกล่าวถึงการวาดภาพก็สามารถแยกออกได้หลายอย่างทั้งวาดรูปเหมือนก็จะเป็นศิลปะการวาดภาพที่เสมือนจริง ทั้งการลงสีแสงเงาต่างเพื่อให้รูปภาพนั้นมีความสมจริงนั่นเองซึ่งนอกจากจะวาดเป็นรูปสีที่สามารถใช้สีต่างๆไม่ว่าจะเป็นสีไม้สีน้ำหรือสีเทียนก็สามารถวาดออกมาได้ตามความถนัดของแต่ละบุคคลซึ่งความสวยงามของภาพต่างๆ

ก็มีความแตกต่างกันตามการใช้สีและอารมณ์ของภาพด้วยโดยการวาดภาพเหมือนนั้นต้องเน้นการมองภาพรวมถึงแสงที่ตกกระทบเพื่อให้ภาพที่ออกมามีความสมจริงเพื่อให้เพิ่มมากขึ้น โดยส่วนใหญ่ภาพประเภทนี้มักจะวาดเป็นรูปนกต่างๆ  เพระนกแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันจึงมีความจำเป็นที่ต้องลงสีให้เสมือนจริง รูปคนก็เช่นกันที่องการความเหมือนจริง ซึ่งศิลปะการวาดรูปคนนี้ก็สามรถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้เช่นกันทั้งแบบที่การแรเงาและการลงสี ซึ่งแต่ละอย่างก็มีความสวยงามของตัวเองอยู่เช่นกัน
นอกจากรูปเหมือนแล้การวาดรูปผ่าทางจินตนาการก็เป็นศิลปะที่น่าหลงใหลอีกอย่างหนึ่งเช่นกันเพราะงานประเภทนี้อาจจะมีเพียงชิ้นเดียวเพราะมีจะเป็นต้องมีต้นแบบหรือตัวอย่างซึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อระบายอารมณ์ทางศิลปะของตัวศิลปินเองซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ก็สามารถใช้ได้หลายอย่างซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นเพียงดินสอหรือปากกา และศิลปินก็ไม่จำเป็นต้องเป็นมนุษย์ด้วยศิลปะจากสัตว์เองก็ถือว่าเป็นศิลปะประเภทนี้เช่นเดียวกัน

ความแตกต่างของงานวาดภาพ