headd
NEWSs
Art-History-

ประวัติศิลปะไทยสมัยก่อน

ศิลปะไทย เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ประจำชาติไทย ที่บ่งบอกถึงความเป็นไทย คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง …
Read More
Thai-Art-

ยุคสมัยศิลปะไทยที่น่าเรียนรู้

ยุคสมัยของศิลปะไทยสามารถแบ่งออกเป็นยุคต่างๆ ได้ดังนี้ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ไทย ได้แก่ …
Read More
Graffitiart

กราฟฟิตี้ศิลปะฝาผนังแนวใหม่ที่น่าค้นหา

ภาพวาดของแต่ละยุคแต่ละสมัยล้วนมีความสวยงามในตัวของมันทั้งสินซึ่งความสวยงาอาจจะแตกต่างกัน …
Read More
BalaumonlindelaGalette

ศิลปะภาพวาดแห่งแผ่นดิน Bal au monlin de la Galette

ภาพวาด Bal au monlin de la Galette เป็ฯภาพวาดของจิตกรชาวฝรั่งเศสรูปภาพที่แสดงถึงบ่ายของวันอาทิตย์ …
Read More
SandArt

ทรายกับศิลปะภาพวาดแนวใหม่

การวาดภาพนอกจากจะเป็นการสร้างศิลปะที่สวยงามแล้วยังถือเป็นทางเลือกที่ดีของการคลายเครียดได้ …
Read More
Differencespainting

ความแตกต่างของงานวาดภาพ

ศิลปะในปัจจุบันมีอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพทั้งแบบการใช้สีและแรเงาก็ถือเป็นความสวยงามทางศิลปะของคนทั่วไปแทบทั้งสิ้น …
Read More
Drawingviews

ศิลปะการวาดภาพวิวเพื่อความสวยงาม

ศิลปะในทุกวันนี้มีความสำคัญกับคนเราในหลายๆ ทั้งสิ่งที่สร้างมาเพื่อความสวยงานและศิลปะที่สร้างมา …
Read More
Fingerpaint

การใช้นิ้ววาดรูปกับศิลปะแนวใหม่

ศิลปะการวาดภาพมีความนิยมกันอย่างแพร่หลายทั้งการใช้สีต่างๆ ในการวาดก็มีความเหมือนกันตรงที่ …
Read More
DRAWING-TUTORIAL
3D-DRAWING