Graffitiart

กราฟฟิตี้ศิลปะฝาผนังแนวใหม่ที่น่าค้นหา

ภาพวาดของแต่ละยุคแต่ละสมัยล้วนมีความสวยงามในตัวของมันทั้งสินซึ่งความสวยงาอาจจะแตกต่างกัน …
Read More
BalaumonlindelaGalette

ศิลปะภาพวาดแห่งแผ่นดิน Bal au monlin de la Galette

ภาพวาด Bal au monlin de la Galette เป็ฯภาพวาดของจิตกรชาวฝรั่งเศสรูปภาพที่แสดงถึงบ่ายของวันอาทิตย์ …
Read More
SandArt

ทรายกับศิลปะภาพวาดแนวใหม่

การวาดภาพนอกจากจะเป็นการสร้างศิลปะที่สวยงามแล้วยังถือเป็นทางเลือกที่ดีของการคลายเครียดได้ …
Read More
Differencespainting

ความแตกต่างของงานวาดภาพ

ศิลปะในปัจจุบันมีอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพทั้งแบบการใช้สีและแรเงาก็ถือเป็นความสวยงาม …
Read More
Drawingviews

ศิลปะการวาดภาพวิวเพื่อความสวยงาม

ศิลปะในทุกวันนี้มีความสำคัญกับคนเราในหลายๆ ทั้งสิ่งที่สร้างมาเพื่อความสวยงานและศิลปะที่สร้างมา …
Read More
Fingerpaint

การใช้นิ้ววาดรูปกับศิลปะแนวใหม่

ศิลปะการวาดภาพมีความนิยมกันอย่างแพร่หลายทั้งการใช้สีต่างๆ ในการวาดก็มีความเหมือนกันตรงที่ …
Read More
PencilDrawings

ศิลปะกับการใช้เพียงดินสอก็สามารถทำให้เกิดมิติได้

ถ้านึกถึงภาพวาโคนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงภาพที่สมบูรณ์แบบและสวยงามกันทั้งนั้นด้วยองค์ประกอบของภาพ …
Read More
Paintingprops

ความสำคัญของภาพวาดประกอบฉาก

การจัดงานต่างๆในทุกวันนี้ต้องมีการสร้างบรรยากาศให้เข้ากับงานโดยการใช้ศิลปะและแนวคิดสร้างสรรค์ …
Read More